Şaman’ın Bedenindeki Kadın

Dünya çapında bir tinsel hareketin başlangıcındayız, farklı geleneklerde şamanik eğitim almış kadın ve er-kekler antik dini ritüelleri açıkça gerçekleştirmek, çevrelerindeki dünyayla sağlıklı bir denge kurmak için ta-mamlayıcı ve alternatif şifa yöntemleri kullanmak konusunda artık ısrarcılar.
 Bunu yapabilmek için eril-yönelimli eğitim, tıp ve din çevrelerini aşmalarına olanak tanıyacak şamanik orga-nizasyonlar oluşturmaktalar. Bu yolu izleyen kadınların hangi çağrıya uydukları açıktır: artık karanlıkta kal-mayacaklar be bastırılmayacaklar, manevi ya da şifa verme alanında eşitlik için erkeklerle mücadele etme-leri gerekmeyecek.
 Bizler gibi şaman olarak eğitim gören, onlarla çalışan ve şamanik uygulamalarda bulunanlar için heyecan verici zamanlar yaşanmakta
 Yazar: Barbara Tedlock
Yayınevi: Ovvo Basım Yayın
ISBN: 975-00962-0-2-6-6
Basım tarihi: Temmuz 2006
Kategori: Mistisizm
Satın almak için
Bu yazı Ana Sayfa kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yoruma kapalı.