Maya Astrolojisi Nedir?

Maya Astrolojisinin Temelleri

Orta Amerika’da yaşayan ve şamanik bir kültür olan Maya uygarlığının kehanet sistemidir. Maya kültürünün hazinesi olan Maya takvimi son derece basit ama derin bir rehberlik sunmaktadır.Klasik astrolojiden farkları nelerdir?
- Çok daha basit bir sistemdir ve kolaylıkla kendi astrologunuz olabilirsiniz.
- Basit olmakla beraber çok derindir. “Her insan bir âlemdir” mesajı verir.
- Ruhsal evriminize odaklanmanızı sağlar.
Tzolkin
Maya Astrolojisi, Tzolkin (“zolkin” okunur) isimli 260 günlük bir takvime dayanır.
“Tzolkin matematiksel olarak kusursuzdur; üzerinde hiçbir zaman değişiklik yapılmamış ve yapılmayacaktır. Onun keskinliği, asırlar boyu süren gözlemlere ve önemli Maya astronomlarının, astrologlarının, matematikçilerinin ve bilge insanların çalışmalarının bir sonucudur. Mucize yaşamımızın içindeki amacı kavrayabilmemizi sağlayan eksiksiz bir araçtır.”
Don Pascual, Maya Bilgesi
Mayaların astronomik gözlemlere değil, şamanik trans hallerine dayanarak oluşturdukları Tzolkin takvimi, evrenin ruhsal enerjilerinin akışını açıklar. Bu yönüyle, maddesel olan diğer tüm takvimlerden ve astrolojik sistemlerden ayrılır. Eğer ruh maddeden önce geliyorsa, ruhsal olanı açıklamak için maddesel takvimler kullanmak yeterli olabilir mi? Maddesel bedenlerin dönüşlerine (Ay, Güneş, gezenler) dayalı sistemleri takip ederek ruhsal akışımızın doğasını ne derece yakalayabiliriz? Maya takviminin bize sunduğu rehberlik, ruhsal evrime dair bir rehberliktir.
Uinal
Tzolkin’de 20 gün süren ve “uinal” (“vinal” okunur) adı verilen döngü boyunca, her gün başka bir tanrı/ilah (burç) tarafından yönetilir. Maya dilinde “Nawal” ismi verilen bu burçlara göre, her gün ruhsal evreni etkileyen başka bir titreşim ortaya çıkar. Maya şamanları asırlar boyunca biriken deneyimlerine dayanarak, doğduğumuz günün yaşam amacımızı destekleyecek en uygun gün olduğunu açıklamışlardır. Buna göre, yaşam planımıza en uygun olan günde doğuyoruz ve bu, doğmadan önce yüksek benliğimizle aldığımız bir karara dayanıyor. Dolayısıyla, hangi günde doğduğumuzu anlamamız ve doğduğumuz günün enerjilerinin bizi nasıl etkilediğini fark etmemiz bu hayatta nasıl bir yaşam amacımız olduğunu idrak etmemize yardımcı oluyor.
“Mayalar binlerce yıl boyunca sosyal örgütlenmelerin en dengeli şekillerinden biri olan teokrasi ile yönetildiler. Bu süre boyunca, tüm bu yönetim ve buyruklar kutsal Tzolkin takvimine göre yaşandı: Toplumdaki her birey rollerini doğumları esnasındaki enerji ve işaretlerine göre üstlendi. Böylece karmaşa engellendi ve Mayalara kendi yeteneklerine göre gelişebilme imkânı tanınmış oldu, çünkü herkes yapması gerektiği şeyi yapıyordu.” (Carlos Barrios, Kader Kitabı, sayfa 70)

Trekana

13 gün süren ve “Trekana” (“tirekana” okunur) adı verilen döngüde yine her bir günün kendine has bir titreşimi olduğu kabul edilir. Bunlara “13 Ton” adını veririz. Tonlar, müzikal anlamda kullanılan “ton” kelimesinin çağrıştırdığına benzer bir özellik gösterirler; her birinin titreşimi birbirinden farklıdır ve dolayısıyla bunların burcumuz üzerindeki etkileri benzersizdir. 13, Mayalara göre ilahi planın sayısıdır. Biz de bu 13 tondan birinde doğduğumuza göre, ilahi plan ile aramızdaki ilişkiyi bu tona bakarak anlayabiliriz. Doğduğumuz ton bizim büyük resimde nerede durduğumuza dair bir ayna tutar. İlahi plandaki rolümüzü anlamamızı sağlar. 20 burçtan hangisinde doğduğumuzu yüksek benliğimizle kendimiz seçiyoruz ve buna “bireysel yaşam amacı” diyebiliriz. 13 tondan hangisinde doğduğumuzu ise biz seçmiyoruz; bu daha çok bize verilen bir görev gibidir. Tasavvuftaki Cüz-i İrade ve Külli İrade ilişkisini biliyorsanız, ne demek istediğimi anlamışsınızdır.

Şekil 2. 13 Tondan (sayıdan) oluşan Trekana döngüsü
Bu iki döngü, iki çark gibi (bkz. şekil 3) birbiriyle ilişki halindedir. Yani her günün bir burcu ve bir de tonu vardır. Örneğin 8 Oc, 11 Muluc, 2 Ik gibi. Böylece, toplamda, 20 x 13 = 260 farklı kombinasyon ortaya çıkar.

Şekil 3. Trekana ve Uinal çarkları
Bu 260 farklı kombinasyondan birinde doğarız (bkz. şekil 4). Böylesi bir çeşitlilik, karakterimiz ve yaşam yolumuz üzerinde emsalsiz ve özgün bir etkinin olduğunu gösterir.

Hunab-ku, Yaşam Ağacı ve Holografik Evrenler
Maya Evrenbiliminde Hunab-ku isimli sembol çok önemli bir yer tutar ve bu sembol Maya burç sistemiyle rehberlik yapmada bizi temel bir anlayışa götürür. Dört temel yön ve dört ara yön olmak üzere sekiz yöne yayılan bu sembol, aynı zamanda Taoizm’in Yin Yang sembolünü de andırır. Hunab-ku, dişi-erkek veya aydınlık-karanlık kutupluluğunu içeren bir semboldür. Biz, pratik bir anlayışa ulaşmak için temelde onun dört yönlü olma özelliğine odaklanıyoruz. Dört yönü sembolize eden Yaşam Ağaçlarını farklı kadim kültürlerde de görmek mümkündür. Sadece Hıristiyanlığa atfedilemeyecek olan Haç sembolü ve Hitler henüz kullanmadan çok önce Hindistan’da zaten bilinen bir sembol olan Svastika bunlardan bazılarıdır.
Tek Tanrı anlamına gelen Hunab-ku, başka bir deyişle Evrensel Yaşam Ağacıdır. Evrenin merkezinde olduğuna inanılan Hunab-ku veya diğer adıyla Evrensel Yaşam Ağacı, bilincin ve her şeyin kaynağı olarak görülür. Son yıllardaki bilimsel çalışmalar, evrenin bir ekseni olabileceği kanısını güçlendirmiştir. Diğer birtakım bilimsel araştırmalar ise evrenin “Holografik” bir yapıda olduğu yönündedir. Yani büyük birimlerde nasılsa küçük birimlerde de öyledir. Bu Hermetik bir prensip olan “yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir” ifadesini desteklemektedir. Mayaların evrenbilimi de aynı prensibe dayanmaktadır.

Hunab-Ku

Yani Evrensel Yaşam Ağacı olan Hunab-Ku, koskocaman evrenimizin içinde ufacık kalan galaksimizde de kendini göstermektedir. Bunu Galaktik Yaşam Ağacı olarak isimlendirebiliriz. Galaksimiz de disk gibidir ve dört yöne yayılmaktadır.

Aynı şekilde galaksimizin içinde ufacık kalan gezegenimizde de bir Hunab-ku, yani Yaşam Ağacı vardır. Maya duvar kabartmalarında çok çeşitli şekillerde resmedilen Dünya Ağacı, bu kabartmaların hepsinde dört yöne yayılmaktadır.

”Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir” prensibine uygun olarak, bir alt boyutta her insanın da bir Yaşam Ağacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Yaşam Ağacı, Tzolkin adı verilen Maya takvimindeki burçlardan oluşur ve dört yöne ilaveten bir de merkezi yön olarak Öz Burç yer almaktadır.

Yaşam Ağacı Örneği
Maya Burçlarınızı bulmak için
Bu yazı Ana Sayfa kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yoruma kapalı.